نویسنده: زهرا ایلیاتی

حس مکان عامل نام گذاری فضا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  حس مکان عامل نام گذاری فضا

  حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات آنها در مقابل آن است، به طوری که احساس فرد با محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شود.

  مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

  در روستای فارسیان استان گلستان، از لاستیکهای موجود در سایت به عنوان ظرفی برای غذای پرندگان و حیوانات دیگر استفاده می کنند و روستاییان در اطعام پرندگان و حیواتات دیگر در این امر مشارکت می کنند و این کار خیر به یک عادت مشترک در میان آنها تبدیل شده است.