نویسنده: سمیه حسام الحکما

حفظ و باز زنده سازی منظر توسط مردم
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
  • ۰

    حفظ و باز زنده سازی منظر توسط مردم

    تفاوت میان نیازهای مردم در قرن نوزدهم و در جامعه مدرن امروز از طریق این پروژه نشان داده شده است. این پروژه یک نمونه ملموس از چگونگی قدرت مردم برای تغییر جهان است.