نویسنده: رضا سلطانی پور

احیاء منظر طبیعی یک رودخانه در اوکلند
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
 • ۰

  احیاء منظر طبیعی یک رودخانه در اوکلند

  پروژه رودخانه رز در اوکلند پایداری و بوم شناسی را مجسم کرده و یکی از معدود پروژه هایی است که ارزشهای بوم شناختی، فرهنگی و اجتماعی را دارا است و همه عوامل را برای ساخت یک فضا و لذت مردم از آن و کسب اطلاعات علمی گرد هم آورده است.

  تلفیق فضای بیرونی و درونی با پروژه نیچراسکیپ
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  تلفیق فضای بیرونی و درونی با پروژه نیچراسکیپ

  منظر در بیشتر مواقع به معنای فضای باز، هوای تازه و … است. نیچراسکیپ که به وسیله کنگو کوما و شرکتش ایجاد شده است، برای به چالش کشیدن این مفاهیم، همراه با عقیده هایی از پیش تعیین شده در فضاهای معمارانه ساخته شده است.

  ویلیام ورستر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ویلیام ورستر

  معماری، خود هدف نیست بلکه ابزاری برای زندگی، آسایش، کار و مردم است. در واقع معماری به مثابه قاب عکس است و نه خود عکس. ویلیام ورستر – معمار

  ساموئل مکبی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ساموئل مکبی

  معماری یک هنر اجتماعی است و نباید فقط به سمت عملکردگرایی و پاسخ به نیازهای روزمره زندگی بلکه باید به سمت پاسخگویی به نیازهای معنوی سوق داده شود. ساموئل مکبی

  اریک پرری
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  اریک پرری

  معماری مردمی ترین هنر است و مردم سختگیر ترین منتقد آن. اریک پرری – معمار

  کلودیو سیلورسترین
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کلودیو سیلورسترین

  معماری باید تکمیل کننده طبیعت باشد. معماری خوب باعث زیبایی طبیعت می شود و به آن عظمت می بخشد. کلودیو سیلورسترین – معمار