نویسنده: مهسا بیضا بلخکانلو

آداب و رسوم نوروزی قزوین
  • زمان مطالعه : 10 دقیقه
  • ۰

    آداب و رسوم نوروزی قزوین

    قرارگیری در شاهراه ارتباطی بین مناطق مختلف کشور، تنوع ایلات و مهاجرت پذیری شهر قزوین سبب شده تا آداب و رسوم متفاوتی نسبت به سایر استانهای کشور داشته باشد.