نویسنده: فرزانه اروجلو

طراحی خانه مسکونی با استفاده از ورقه های موجی شکل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  طراحی خانه مسکونی با استفاده از ورقه های موجی شکل

  گسترش دیوارها و ورقه های سقف، طراحی فضای داخلی را به محیط بیرون متصل می کند در حالی که اختلاف در ورقه های موجی شکل در چشم انداز ساخته شده، به خطوط ساختمان در سایت نظم می دهد و بدین ترتیب، فضای بیرونی خانه را همانند محیط داخلی تصاحب کرده است.

  طراحی منظر ساده کنار ساحل
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
 • ۰

  طراحی منظر ساده کنار ساحل

  فرم مثلثی به عنوان شکل هندسی ماندگار در برابر تاثیرات خارجی در طراحی منظر ساحل جدید انتخاب شده است. در این پروژه تنها از چوب برای پوشش کف استفاده شده است.